Jdi na obsah Jdi na menu
 


Separované odpady jsou recyklovatelné složky komunálního odpadu. Do třídírny odpadů na Sběrném dvoře jsou sváženy separované odpady (papír, plasty, nápojové kartony, sklo) z obcí, Města Hodonína a od podnikatelských subjektů. Separovaný odpad navážíme z kontejnerů  nebo pytlovým systémem.

Novinka: TŘÍDÍME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD , aneb "Separovaně a spolu". To je pilotní projekt třídění bioologicky rozložitelného odpadu ve městě Hodonín. Součástí tohoto projektu je i společnost TESPRA Hodonín, s.r.o., která se v plném rozsahu postará o záležitosti svozu.

Základní informace o tom, co biologicky rozložitelný odpad je, jak a proč ho třídit naleznete jednak na našich webových stránkách, na webových stránkách města Hodonín a v neposlední řadě pro Vás mohou být motivací webové stránky ekologických organizací

Pro INFORMACE O BIOODPADU VSTUPTE ZDE

Odpady - obaly jsou ručně dotřiďovány na nové technologické lince, která je primárně určena pro třídění separovaných odpadů - papír, plasty a následně je vytříděná surovina lisována do balíků.

 

Třídění odpadů pomocí nové linky

 


Slisované balíky PET lahví

 

CO LZE DÁVAT DO NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: